Släpvagn från Mjölby - korg FWÖJ. (Järnväg allmänt)

av Conny Sernfalk, Friday, June 24, 2022, 21:50 (161 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

[image]MHJ rälsbussläpvagn CX 15 byggdes på egen verkstad 1924 och användes tillsammans med FIAT-rälsbussen fram till 1936 då båda fordonen slopades. Korgen såldes och stod fram till 1996-1997 på en gård i utkanten av Mjölby då den vidaresåldes till en privatperson i trakten av Vadstena där bilden togs idag.
Ägaren vill avyttra den men har själv ingen lösning på problemet.

Få föreningar skulle prioritera korgen med dagens mer eller mindre knappa resurser. Skulle handla att bygga en replika utifrån denna vagnskorg. Därutöver saknas ramverk och underrede samt själva rälsbussen.
Kanske mer realistiskt att ta vara på ev. oskadade delar och mäta upp / fotografera korgen.

Står vagnskorgen från FWÖJ 17 på samma plats? Är den möjligen i bättre skick? Vill minnas att renovering påbörjades för många år sedan. Den nämns även i artikeln om Östgöta person vagnar i spår 2022. Där nämns även att det finns flera bevarade underreden till FWÖJ personvagnar


Hela tråden: