Tågsjöberg stn - 1989 - (Järnväg allmänt)

av Pelle Björkman, Saturday, June 25, 2022, 10:09 (275 dagar sedan) @ Tågmupp2

Plattformens skick är kopplat till en på platsen verksam ansvarskännande tjänsteman (tkl, växlare mm). Nu är stationshuset rivet, sågverket nedlagt och han pensionär , beredskapsförråden tömda och sålda.
Dock har det sedan 3-4 år etablerats en timmerterminal på det gamla sågområdet som GC trafikerar 3-4 dagar per vecka. Notabelt är att Tågsjöberg var en av de största vedlastningsstationerna under andra världskriget.


Hela tråden: