Bollnäs - Orsa - 1990 -2011 -och i framtiden? (Järnväg allmänt)

av Granis, Monday, June 27, 2022, 16:46 (93 dagar sedan) @ Rolf Öberg
Redigerad av Granis, Monday, June 27, 2022, 17:16

Nu har ju minnet en förmåga att komprimeras med åren, men jag har för mig att godstrafiken med "Woxna Express" kom i gång på (hela) linjen strax efter detta. I början på 90-talet då. Och då slutade dressinuthyrningen (?) som ju sköttes av campingen i Voxna. Vilken hade samma ägare som Voxna herrgård då, vill jag minnas.

Vid millennieskiftet åtgärdades översvämningsskador längs banan, och året efter (2001) anordnade så föreningarna DHdJ och mfGDJ ångtågskörningar hela sträckan Bollnäs- Orsa. Året efter var det meningen att banans hundraårsjubileum skulle firas (DHdJ invigdes 1902), men då underkände Banverket banan för trafik med kort varsel efter en omorganisation. Upprustningen räckte alltså inte.

Sedan dess har nämnda shortline-bolag gått i konkurs och t o m (gods)trafiken Bollnäs- Edsbyn och Orsa- Furudal (som trafikerades 1990) lagts ned.

Men föreningen DHdJ jobbar vidare för återupptagen godstrafik på banan samt med underhåll av de fastigheter de äger. Egen museitrafik hade de gett upp redan vid millennieskiftet (väl?) och då avyttrat de rälsbussar de hade. Bl a ett par (?) som gått i de sista årens ordinarie persontrafik på banan.

Hur det går får väl framtiden utvisa. Men vi hoppas -som vanligt- på det bästa!


/ L G :-)

Nedan: Linjen strax öster om Tungsen (borde det vara...) våren 2011
[image]

Nedan: Tungsens banvaktstuga och hållplats "förr". Fotot finns uppsatt i nämnda stuga, som går att hyra via föreningen
[image]


Hela tråden: