Fisktransport från Narvik i Luleå 1943 samt om Luleå Varv (Järnväg allmänt)

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, June 28, 2022, 20:21 (603 dagar sedan) @ BD

[image]

"Färsk fisk från Narvik, Norge, anländer med frys- och godsvagnar. År 1943 var det oroligt i luften över Tjuvholmssundet. Bombplan flög fram och tillbaka, men efter ett par timmar var det åter lugnt. Sedan framkom det att ett tyskt kamouflerat lastfartyg vägrat att låta kustbevakningen visitera det, under åberopande att det var ett krigsfartyg. Efter order från Stockholm fick kustbevakningen verkställa visitationen och då befanns det vara ett frysfartyg, som fick anlöpa hamnen och ankra vid Stensborg. Ungefär samtidigt anlände ett svenskt mindre fartyg M/F Sigfors, som lade till vid frysfartyget och lastade isblock. Fortsatte sedan till södra hamnens långkaj. Dit anlände färsk fisk med järnväg i kyl- och vanliga godsvagnar. Efter lastningen fortsatte fartyget till finsk hamn. Lasten var avsedd för de tyska trupperna i norra Finland. Under tiden fatyget var på färd mot Finland anlände ytterligare färsk fisk, som nedisades i pråmar i väntan på nästa transport. Fotografering inom hamnområdet var förbjuden, men fotografen Gustaf Holmström hade erhållit tillstånd att föreviga denna händelse samt de tyska förråden i Karlshäll. Foto Gustaf Holmström."

Varifrån kan den mellersta G-vagnen härstamma? Den bortre är troligen en NSB G4.

Luleå Varv

Knappast FRYS-vagnar. Troligen avses KYL-vagnar.

anmärker
Thomas K Ohlsson


Hela tråden: