Lokhuset i Lit - 1988 lok 1312 och 1369 (Järnväg allmänt)

av Conny Sernfalk, Sunday, July 31, 2022, 19:00 (424 dagar sedan) @ lars moberg
Redigerad av Conny Sernfalk, Sunday, July 31, 2022, 19:06

[image]

Ni kanske pratar om utdragning vid två olika tillfällen.
Sista ångloksuppställningen var B 1312 och 1369-
1369 drogs ut 1990 pga. beordrad provkörning av beredskapslok. När provkörningen genomfördes hade formella beslutet att avveckla beredskapsångloken tagits ett par veckor innan.
Loket blev därmed det sista ånglok att användas i SJ regi och utan inblandning av museifolk / föreningar. Endast personvagnar hyrdes in från en museiförening.
Sammanlagt provkördes loket 2 ggr med extra persontåg vår / sommar 1990. Möjligen någon ytterligare tur initialt för att se att loket fungerade efter 20 års uppställning.
Distriktet ville ej transportera loket tillbaka till Lit pga avvecklingen. Det deponerades istället ho FVJ i Klippan som senare sålde loket vidare till en privatperson.

1312 drogs ut ca 1992 och transporterades till Östersund. Vidare transport till Järnvägsmuseet i Gävle året efter.

Lokhuset i Lit bör ha rivits under 1990 talet?

Bilden visar sista gången SJ körde ånglok 1990-07-21. Här i Enafors med extratåg för allmänhet.
[image]


Hela tråden: