Bilden från Frihamnen (godsvagnsboken). (Järnväg allmänt)

av Thomas Tell, Vallentuna, Thursday, August 04, 2022, 21:09 (421 dagar sedan) @ Anders Jansson

Motsvarande delförstoring av den högupplösta bildfil som användes vid den aktuella bokproduktionen:

[image]

Om man jämför de båda vagnarna så tycker nog jag att mycket talar för att det inte finns något fält mellan dörröppningen och fältet med ventilen på den högra vagnen. På den vänstra finns det dock otvivelaktigt. Dörrarna på de båda vagnarna är öppnade ungefär lika mycket. Vagnen till höger tycks ha gjutna littera- och nummertavlor modell SJ. Vagnen till vänster ser ut att ha en målad plåt med ett högt nummer (fd EJ-vagn?).

[image]

Ok jag håller med. Då ser det ut som ovan. Då ser man att regnblecken över dörrskenan är lika långa.
Den vänstra en Gsh med borttagen bromskupé och ventilen flyttad ett snäpp mot bromsplattformen vilken inte syns alls. I hitre änden är vagnarna lika förutom gavelluckorna.
Vänstra vagnen tycker jag kan ha nummer i 27000-serien där 100 vagnar tillverkades 1915 och den högra i 18000-serien vilken nästan är fylld med vagnar utan broms.

2008 skrev jag följande i forumet.

G3/Gs utan broms tillverkades för SJ 1898-1906, med bromskupé tillverkades de 1899-1922 och med bromskur 1910-1917.
Plåtlagergafflar fick vagnarna med bromskur från 1912 och bromskupévagnarna från 1915. Jag tror inte SJ bytte lagergafflar på sina Gs.

Alla vagnar levererades med spindelbuffertar men en del fick hylsbuffertar därav 200 st 1930. Om de fick behåll dem är jag inte säker på. Man bytte ibland till mer behövande vagnar.

Två gavelluckor i icke bromsänden sattes upp vid leverans från ca 1920. Övriga vagnar försågs med dubbla luckor efter bestämmelse 1925. Måtten på dessa var 57 x 88 cm. Dubbla luckor i ena vagnsänden alltså. Vid vardera hörnet.
Från 1929 sattes i stället en enkel lucka mitt på upp med måtten 68 x 120 cm.

Bromskurarna tog ned efter en bestämmelse 9/6 1927. De ersattes av en bromsplattform med en bromsratt mitt på gaveln.
Bromskupéerna togs bort efter en bestämmelse 29/10 1931. Även dessa ersattes med en bromsplattform men bromsratten satt här till vänster sett mot gaveln.

1933 bestämdes att på fd bromskupévagnarna skulle ventilen närmast bromsplattformen flyttas ett fält närmare gaveln. Ventilernas spegelglas ersattes med trådglas efter 1934.

U-balkarna på gavlarna utsattes för krafter av lasten. Från 1927 ersattes de med nya med "sidan" mot väggen i stället för "ryggen".

Littratavlan som satt till höger på vagnssidan flyttades till vänster under nummertavlan efter 1933.

Rullager monterades på vagnarna från 1940-talet och framåt. 1950 hade ca 25% rullager.

De diagonalstag många kvarvarande vagnar har i dag sattes upp vid revisioner från 1962. De var ett försök att öka livslängden några år. Några hundra vagnar byggdes om. Diagonalerna på var sida om sidodörrana är det fråga om.

/tell


Hela tråden: