Första typen av spårspärrsignal (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Friday, September 16, 2022, 12:16 (374 dagar sedan)

https://digitaltmuseum.se/021018097397/jarnvagsstation-stocksund

Kul att se denna sällsynta typ av spårspärrsignal på ett foto från Stocksund på SRJ. (Leif B länkade till fotot i ett inlägg i tråden om Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 27).

I 1907 års trafikregler för Statens järnvägar (Signalordning, Sio) togs den in med benämningen signallykta vid spärrbommar, en vridbar lykta som visade ”en korsformad hvitfärgad bild, då spärrbommen ligger öfver spåret” och ”en fyrsidig ofärgad bild, då spärrbommen ligger längs med spåret”. 1907 års Sio innehöll en hel del företeelser som hade införts tidigare under 1890- och (19)00-talet, och det är nog troligt att lyktan började användas på SJ före 1907, utan att komma in i det Tjänstgöringsreglemente som gällde till 1907.

Redan 1909 försvann dock den nämnda typen från Sio och ersattes där av den typ, kallad spårspärrsignal, som vi fortfarande känner och såsom stoppsignal visar ”ett vågrätt svart streck på vit, cirkelrund botten”.

Vid SRJ gällde inte SJ:s Sio, utan där gällde (fram till 1921) Tjänstgöringsreglementet för enskilda järnvägar, och där fanns inte denna typ av signal intagen, något som uppenbarligen inte hindrade SRJ att använda ”SJ:s” signallykta vid spärrbommar vid sin spårspärr i Stocksund. Frågan är hur länge detta pågick, liksom när fotot är taget.

Kuriosa: Den från 1909 använda spårspärrsignalen (d.v.s. dagens) härstammar sannolikt från Tyskland (Preussen), men varifrån kom inspirationen till den med det vita plustecknet? kan man undra. Ett spännande faktum är att ett vitt plustecken på svart kvadrat används än i denna dag i Schweiz med betydelsen ”stopp för växling”, dock inte som spårspärrsignal.


Hela tråden: