Finska järnvägsstyrelsen 1908 (Signaler/säkerhet)

av Lennart Petersen, Saturday, September 17, 2022, 04:49 (378 dagar sedan) @ Hans W

Jag förundras över namnen i den finska järnvägsstyrelsen 1908, ett ryskt och fem svenska. Var detta typiskt för förvaltningar i Finland vid den tiden? Inga finska namn? Vilket språk talades i förvaltningarna? Ryska, finska eller svenska?

Svenska. Det var länge det helt dominerande förvaltningsspråket. Så hette ju t.ex järnvägen FSJ Finska statens järnväg.
Succesivt under 1900 talet infördes sedan finska som för altni gsspråk.
Ryska vad jag förstått användes knappast allt. Man blev i personalunion med Ryssland och tsaren var statschef. Men Finland behöll sina svenska lagar och hade stor självständighet med riksdag och egen ekonomi.
För spårvidden som så ofta nämns så ville Fonland från början bygga smalspår men tsaren bestämde att det skulle vara rusk spårvidd 1524.
Men för att hindra en eventuell rysk invasion och maktövertagande så byggde man med snävare profil för att hindra ryska tåg och. det dröjde ända till slutet av 1:a världskriget innan näten fick fysisk förbindelse , den finska stationen i St Peterburg låg på västsidan om Neva.
Men svenska hade länge en status som lite finare språk och min kollega Ulla bördig från Finland berättade att hennes finskspråkiga mamma med lite ironi brukade tala om : ”svensktalande bättre människor”


Hela tråden: