Orsa-bruksanvisning? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, September 17, 2022, 18:29 (17 dagar sedan) @ Överkörmästaren

[image]

Inga spårledningar men blockapparaten kommunicerade med Tallhed och Mässbacken, men inte med Mora?? Förstår inte...


Är det inte bara att förgreningsväxeln låg en bit norr om bangården i Orsa?

jo, det fanns en motsvarande blockapparat i signalkuren vid norra änden av bangården, vid förgreningen. A och B är infartssignalerna, D den tvåvingade utfartssignalen.

Signal C var infartssignalen i riktning från Mora, och den manövrerades med K15-låset som monterats i mitten av blockapparaten.


Hela tråden: