SJ:s containerterminal Solna-Frösunda (Järnväg allmänt)

av Macadam, Saturday, September 17, 2022, 23:08 (17 dagar sedan)

Jag läser i SJ-nytt 1968/15 att containertransporter startats mellan Stockholm-Oslo. transporterna går via SJ:s containerterminal i Solna-Frösunda.
Var låg denna containerterminal? Var det vid Tomteboda?

Trafiken var blygsam till en början, två vagnar i veckan. Transporten skedde med norska vagnar.

Jag antar att terminalen avvecklades då Älvsjö containerterminal togs i bruk runt 1970?


Hela tråden: