Orsa – stationsblockering (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Sunday, September 18, 2022, 01:07 (375 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving
Redigerad av Ulf Pålsson, Sunday, September 18, 2022, 01:41

[image]

Inga spårledningar men blockapparaten kommunicerade med Tallhed och Mässbacken, men inte med Mora?? Förstår inte...


Är det inte bara att förgreningsväxeln låg en bit norr om bangården i Orsa?


jo, det fanns en motsvarande blockapparat i signalkuren vid norra änden av bangården, vid förgreningen. A och B är infartssignalerna, D den tvåvingade utfartssignalen.

Signal C var infartssignalen i riktning från Mora, och den manövrerades med K15-låset som monterats i mitten av blockapparaten.

Det kan nämnas att denna blockapparat alltså inte betjänade någon linjeblockering utan det som kallades stationsblockering. Med blockapparaten lämnade tågklareraren medgivande till den "ställverksvakt" som tjänstgjorde i/vid signalkuren i norra änden av bangården, vid förgreningsväxeln mellan Inlandsbanan mot Sveg och f.d. Dala–Hälsinglands järnväg mot Bollnäs, och där manövrerade in- och utfartssignaler (semaforer) till och från dessa riktningar. Utfartssignal D stod omedelbart före förgeningsväxeln, som var stationens yttersta växel i norra änden.

Medgivandet innebar en uppmaning till ställverksvakten att, efter att ha fullgjort tågvägsinspektion inom det egna inspektionsområdet, ställa till "kör" för den tågväg som medgivandet avsåg. Medgivandet lämnades genom att tågklareraren höll ner den lilla hävarmen för den aktuella tågvägen (ovanför dess indikeringsfönster och skylt) och vevade kraftigt ett antal varv på veven på apparatens högra sida. Med den motsvarande blockapparaten i signalkuren togs medgivandena emot och lämnades tillbaka sedan semaforen ställts till "stopp" efter det avgående eller ankommande tåget.

Semaforerna i norra änden och blockapparaterna slopades cirka 1975, säger Per Forsströms Ställverksregistret (www.forper.se). Fram till dess krävdes det alltså i princip att två man tjänstgjorde i Orsa för varje tåg.
/up


Hela tråden: