Finska järnvägsstyrelsen 1908 (Signaler/säkerhet)

av Anders Järvenpää, Åbo, Sunday, September 18, 2022, 20:01 (378 dagar sedan) @ Hans W

Man ska numera undvika att göra kopplingar mellan hur en persons namn råkar vara utformat och vilket dennes modersmål kan tänkas vara, än mindre kan man utifrån namnet dra några slutsatser om vilket eller vilka språk personen kan tänkas använda i sitt arbete eller i hemmet. Finland är i dag ett land med två nationalspråk -- svenska och finska -- som är jämbördiga. Det centrala undantaget är Åland som är enspråkigt svenskt. Verkligheten i dåvarande storfustendömet Finland år 1908 var givetvis en annan än i dagens samhälle.


Hela tråden: