Tågvägsklargöring? (Signaler/säkerhet)

av Bobo L, Monday, September 19, 2022, 08:34 (377 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Medgivandet innebar en uppmaning till ställverksvakten att, efter att ha fullgjort tågvägsinspektion inom det egna inspektionsområdet, ställa till "kör" för den tågväg som medgivandet avsåg.

Om tågvägen först behövde klargöras, dvs ffa att växlar och ev spårspärrar behövde läggas "rätt", hur utfördes det? "Vem" är väl i så fall i fokus.


Hela tråden: