Finska järnvägsstyrelsen 1908 (Signaler/säkerhet)

av Anders Sandgren, Bredäng, Monday, September 19, 2022, 09:22 (17 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Man ska numera undvika att göra kopplingar mellan hur en persons namn råkar vara utformat och vilket dennes modersmål kan tänkas vara, än mindre kan man utifrån namnet dra några slutsatser om vilket eller vilka språk personen kan tänkas använda i sitt arbete eller i hemmet. Finland är i dag ett land med två nationalspråk -- svenska och finska -- som är jämbördiga. Det centrala undantaget är Åland som är enspråkigt svenskt. Verkligheten i dåvarande storfustendömet Finland år 1908 var givetvis en annan än i dagens samhälle.

Bara för att en person från Finland har ett svenskklingande namn är det ju inte säkert att denne talar svenska. Även om de flesta gör det.


Hela tråden: