Tågvägsklargöring? (Signaler/säkerhet)

av Göran Kannerby, Monday, September 19, 2022, 13:05 (16 dagar sedan) @ Bobo L

Medgivandet innebar en uppmaning till ställverksvakten att, efter att ha fullgjort tågvägsinspektion inom det egna inspektionsområdet, ställa till "kör" för den tågväg som medgivandet avsåg.


Om tågvägen först behövde klargöras, dvs ffa att växlar och ev spårspärrar behövde läggas "rätt", hur utfördes det? "Vem" är väl i så fall i fokus.

Tågvägsklargöraren!

En person som kanske levde kvar längst i Vaggeryd, där hade man extra tjänst för att tågvägarna fortfarande behövde klargöras manuellt.


Hela tråden: