Tågvägsklargöring? (Signaler/säkerhet)

av Bobo L, Monday, September 19, 2022, 14:46 (78 dagar sedan) @ Göran Kannerby
Redigerad av Bobo L, Monday, September 19, 2022, 15:20

Haha, ja okej, otydlig fråga får det svar den förtjänar! ;)

Eurå, även jag har tjänstgjort som tågvägsklargörare. Är väl därtill troligen en av de, säg hundra, sista som examinerades i Säo 1959. Så ja, Uins Edlund och Uins Lissman bonkade in även reglerna kring klargöring och inspektion av tågvägar i skallen på unge Jxpö Lönnemyr.

Sålunda, vem var (formellt) tågvägsklargörare i Orsa under de i härvarande diskussion framkomna omständigheterna?


Hela tråden: