Tågvägsklargöring? (Signaler/säkerhet)

av WL11, Stockholm / Berlin, Monday, September 19, 2022, 17:24 (15 dagar sedan) @ Bobo L

Haha, ja okej, otydlig fråga får det svar den förtjänar! ;)

Eurå, även jag har tjänstgjort som tågvägsklargörare. Är väl därtill troligen en av de, säg hundra, sista som examinerades i Säo 1959. Så ja, Uins Edlund och Uins Lissman bonkade in även reglerna kring klargöring och inspektion av tågvägar i skallen på unge Jxpö Lönnemyr.

Sålunda, vem var (formellt) tågvägsklargörare i Orsa under de i härvarande diskussion framkomna omständigheterna?

Nu ska man väl inte tillskriva mitt minne alltför stor tilltro, men jag vill tro att rutinerna var olika före och efter 1971. Före Bollnäs-banans nedläggning är det väl inte helt otroligt att det fanns en egen tur(åtminstone M-F).
Efter 1971 vill jag tro att någon på godsexpeditionen (när denna var bemannad) hade denna uppgift (troligen M-F/M-L). I övrigt låg det nog på tkl själv. Jag har minnen av att tkl cyklade från tågx till ställbocken för att ställa utfartssignalen i kör. Ibland åkte tkl med tåget. Jag kommer inte ihåg varifrån vägskyddet "Stormyrgatan" manövrerades, men det borde väl manövrerats från ställbocken också.


Hela tråden: