Karlstad Östra spår (Järnväg allmänt)

av Leif B, Tuesday, September 20, 2022, 22:55 (612 dagar sedan) @ Per K

Fick idag nr 3 av medlemstidningen Motorvagnen från Svenska Motorvagnsklubben (SMoK). I den del 3 av ett intressant reportage om Nordmark-Klarälvens Järnvägar av Eje Larsson. Här koncentrerar jag mig på de mycket intressanta illustrerande bilderna, alla från 1935.

På sidan 12 visas infarten till Karlstads Östra från bron över Klarälven från öster, där man ser både normalspåret och smalspåret bredvid varandra över bron. Här svänger ett normalspår in i en växel åt vänster för normalspårssystemet på Karlstad Ö. Senare byggdes en postterminal alldeles till vänster varvid alla spår kortades och det inte längre fanns någon växel åt öster och därmed ingen rundgångsmöjlighet. Från de spåren gick också innan postterminalen byggdes, ett spår i en skarp kurva och anslöt till spåret mot yttre hamn från andra hållet så det blev ett triangelspår. Vet dock ej om detta spår hade tre skenor. Det märkliga var att detta triangelspår fanns kvar på div kartor över Karlstad i många år efter att det hade rivits!

På sidan 13 befinner vi oss mitt på bangården på normalspårssidan, fortfarande från öster och alltså i västlig riktning. Här syns treskensspåret som svänger ner till hamnen (yttre hamnen via Herrhagsbangården) till vänster och det spåret används flitigt än idag, fast då inte som treskensspår längre. Till vänster på andra sidan av den viadukt som ännu finns kvar idag och som man förstår finns där det ligger järnbalkar mellan spåren, ser man Karlstads Mekaniska Verkstads (KMV) byggnader. (Byggnaderna finns till stor del kvar men KMV har flyttat till Lamberget och bytt namn under åren.)

På sidan 15 den tredje bilden som denna gång är från väster och alltså i östlig riktning. Nu har vi balkarna och alltså undergången rätt nära oss och strax efter den ligger stationshuset till vänster i bilden och då är det fortfarande normalspårsbangården vi ser. Här svänger ett treskensspår ut till höger och fortsätter bakom fotografen, alltså i riktning mot centralen. Vi ser del av KMV byggnader till höger i bilden intill spåret. Enligt bildtexten är detta också treskensspår mot hamnen, men det tror inte jag på. Här i nordvästra delen av Herrhagen tror jag inte man har fått ned något spår som viker av mot yttre hamn längs pråmkanalen, utan detta tror jag är ett spår som bara leder in på KMV industriområde.

Mycket intressant och ni som inte får tillgång till artikeln men är intresserade, får väl gå med som medlemmar i SMoK :-)

Då vill jag slå ett slag för bangardar.se, där hittar man mycket intressant. Bl a kan man konstatera att i varje fall 1928 fanns det bara normalspår i östra triangelbenet:
http://www.bangardar.se/filer/ritningar/J1-Jpeg/Jvm1184_J1_-0517.jpg

Spårgeometrin gör att knappast funnits smalspår där vid någon annan tidpunkt heller eftersom det hade krävt växlar på bron.


Hela tråden: