Stationshus med gaveln mot spåret (Byggnad)

av johanmmolin, Wednesday, September 21, 2022, 22:48 (530 dagar sedan) @ Klas Blomberg

En hybrid var Hedaslätt på Hästholmenbanan.

[image]

Den längsgående delen av byggnaden var ursprungligen bara en banvaktsstuga av typiskt slag för järnvägen. När platsen slutligen blev station gjordes tillbyggnaden, med gaveln mot järnvägen.

Det var spannmålshandlare Lorin, som även lät bygga de två stora magasinen på motsatt sida av spåren, som såg till att det till slut blev station. Jag berättade nyligen om planerna på en smalspårsbana som stöddes av Oscar Fredriksson på Häggestad, som när han inte fick som han ville surade ihop och såg till att socknen inte tecknade några aktier för "bredspårsbanan". Därav ursprungligen ingen station.

Kan man månne skönja två herrars maktkamp om handeln kring Heda med omnejd? (Stationen fick inte heta Heda då detta alltför lätt kunde förväxlas med Hede i Härjedalen)?


Hela tråden: