Bilder på SRJ motorvagn 14? (Järnväg allmänt)

av Arne Hällqvist, Ulriksdal, Thursday, September 22, 2022, 17:26 (134 dagar sedan) @ Leif B

Nu har jag upptäckt att även motorvagn 14 byggdes om för 1500V och användes till 1952, innan även den blev släpvagn. Vagnen ska ursprunligen ha levererats som personvagn Co 514 av ASJ 1910 och byggts om till motorvagn 1918. (Källa Roslagsbanan 100 år)

Inför spänningshöjningen till 1500 V gjorde SRJ flera utredningar. Ur en av dessa, gjord hösten 1943, framkom att de åtta motorvagnarna 7-14 skulle ändras till personvagnar och ersättas med åtta av de 1938 levererade motorvagnarna (vilka i sin tur skulle ersättas med nybyggen). Vagnarna 15-19 skulle ombyggas för 1500 V.

I Bällstaolyckan i januari 1948 demolerades två motorvagnar och vagnbrist uppstod. I en skrivelse från SRJ till ASJ kort därefter om hur de skadade vagnarna skulle hanteras nämns i förbigående att motorvagn 14 är under ombyggnad. I en kassarapport för 1949 omnämns att motorvagn 14 tidigare ombyggts vid Mörby verkstad för 26 000 kr. Något styrelsebeslut om detta har jag dock inte sett.

Det tycks ha varit så att motorvagn 14 ombyggdes för att täcka upp den uppkomna vagnbristen efter olyckan. Senare återombyggd till personvagn.


Hela tråden: