Signalglas! (Signaler/säkerhet)

av Rasmus Axelsson ⌂, Västernärke, Friday, September 23, 2022, 07:30 (13 dagar sedan) @ Sune Nylén

Med ledning av detta glas till semafor i Järnvägsmuséets samlingar och jämförelse med diametern 190 mm, vågar jag nästan påstå att glasbitarna med stor sannolikhet kommer från en semafor och att "C, TO" snarare ska utläsas som "INDESTRUCTO".

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se


Hela tråden: