Signalglas! (Signaler/säkerhet)

av Ola Almquist, Göteborg, Friday, September 23, 2022, 18:15 (66 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Med ledning av detta glas till semafor i Järnvägsmuséets samlingar och jämförelse med diametern 190 mm, vågar jag nästan påstå att glasbitarna med stor sannolikhet kommer från en semafor och att "C, TO" snarare ska utläsas som "INDESTRUCTO".

Fler glas.

Jag kollade även vad som finns i TJF:s samling:

Två runda glas, diameter 175 mm. Färg röd.
Tre runda glas, diameter 100 mm. Färg klar (ofärgade).
Två kvadratiska glas, sida 190 mm. Färg blå. Det ena i bitar.


Hela tråden: