Sidospår vid Björnstorps station (Bana)

av janis08, Saturday, September 24, 2022, 09:05 (67 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Det var sannolikt Dalby Stenkross AB som bedrev stenbrytning med start på 1910-talet till omkring 1930. På häradsekonomiska kartan 112-1-49 (ca 1912) finns en ca 400 m lång smalspårig bana utsatt från nämnda lastplats till en stenkross rakt norrut. Stickspåret finns även utsatt på kartan.


Hela tråden: