Sidospår vid Björnstorps station (Bana)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Saturday, September 24, 2022, 16:00 (67 dagar sedan) @ janis08

Det var sannolikt Dalby Stenkross AB som bedrev stenbrytning med start på 1910-talet till omkring 1930. På häradsekonomiska kartan 112-1-49 (ca 1912) finns en ca 400 m lång smalspårig bana utsatt från nämnda lastplats till en stenkross rakt norrut. Stickspåret finns även utsatt på kartan.

Men det står tydligt Björnstorps Granit AB på bangårdsritningen. Kanske var det ett dotterbolag till Dalby Stenkross AB?


Hela tråden: