Som på MYJ (Bana)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Sunday, September 25, 2022, 19:23 (66 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Liksom på MYJ är stationen belägen på stort avstånd från slottet !

Hur många aktier behövde slottsägaren köpa för att få en station med samma namn som slottet (fidekommisset) ?

Jag har inget svar på din direkta fråga men när det gäller avstånd mellan slott och station kanske förklaringen är så enkel att man inte ville ha stationen precis intill slottet för att få lite lugn och ro? Man hade ju tillgång till häst och vagn och kunde ganska enkelt ta sig till stationen. Slotten hade stora markområden och man föredrog kanske att lägga järnvägen en bit från slottet men ändå på de egna ägorna. Sedan spelade säkert också topografi m.m. en viktig roll för hur järnvägen drogs fram. Stationen Skånes Charlottenlund på MYJ låg en bit från sockerkungens Lackman stora gård. Mellan gården och stationen anlades en decauvillebana för transport av betor. Ett annat exempel som inte är från MYJ är Trolleholm på Klippan-Eslöv där också stationen låg en god bit från slottet. Men här finns en fint anlagd alléväg som leder rakt mellan slott och station. Motsvarande tror jag gäller för Skabersjö men här är jag lite osäker. Detta är bara mina egna funderingar men kanske går det att mera vetenskapligt forska kring anledningen till att slott och stationer inte låg så nära varandra (fast jättelånga avstånd är det ju inte fråga om).


Hela tråden: