Sammanställning hittills (Järnväg allmänt)

av Herbert Paalberg, Monday, September 26, 2022, 11:40 (439 dagar sedan) @ skogstoken

Åseda,891mm flyttad till annan plats och ej ansluten till spårnätet.

När vi ändå är inne på flyttade vändskivor kan nämnas att den smalspåriga vändskivan i Västervik skrotades år 1963 i samband med breddningen och ombyggnad av ny bangård i Vk för norra linjen Vk-Åvg 1964 så bröts förbindelsen med det övriga smalspårsnätet. Den nuvarande vändskivan räddades från Vetlanda smalspårstall av museiföreningen i Vk och låg ett antal år upplagd i Vbä innan beslut togs att montera upp den igen framför ångloksstallet i Vk (något förlängd) för att kunna vända Yp-fordon så nu är skivan ansluten till övriga 891-näten sedan några år. Någon normalspårig vändskiva har aldrig funnits i Vk utan där löste man detta med ett extra "ben" på industrispåret till uthamnen Luzerna så att det blev ett triangelspår för att underlätta den då omfattande gods-trafiken med timmertåg (Tågab) så att det gick att köra direkt till och från Vk-stn-hamnen med loket främst. Jag har själv vänt ett Y2 tåg på detta triangelspår när ATC ej ville starta upp i den andra änden vid hyttbyte på vändande Kustpil i Vk vilket räddade situationen.;-) Men det är numera historia då godstrafiken sedan många år är ett avslutat kapitel och spåren ligger övergivna och halvvägs igenvuxna. Någon framtida godstrafik lär aldrig mera rulla på dessa spår så närmast är väl en rivning av dessa att förvänta. Palle i Vika.


Hela tråden: