Sammanställning hittills (Uppdaterad) - definition (Järnväg allmänt)

av John T ⌂, Tuesday, September 27, 2022, 00:06 (368 dagar sedan) @ Martin Långström

Det är visserligen på en museiejärnväg och järnvägsmuseum, men det är inte en museiebana.


Jag blir nyfiken på hur du menar att det skulle vara skillnad på en museijärnväg och en museibana och vad i så fall skillnaden skulle vara?


Museiebana är per definition en museiejärnväg som saknar (eller har spärrad) anslutning till Trafikverkets spår och vanligtvis kör på MRO-SÄO.

Museiejärnväg har öppen anslutning till Trafikverkets spår och kör enligt TTJ.

Det existerar uppenbarligen flera parallella definitioner på vad dessa två termer betyder. För mig är de fullständigt synonyma. I SOU:n från 1979 definierades museijärnväg som just vad den normalt betyder:
"Med museijärnväg betecknas en järnväg där det primära syftet med verksamheten är att återskapa en äldre järnväg och där regelbunden, annonserad trafik för allmänheten förekommer."

Och det är nog vad man i allmänhet menar med både museijärnväg och museibana.

Definitionerna du anger - var kommer de ifrån?


Hela tråden: