Sammanställning hittills (Uppdaterad) - definition (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby, Tuesday, September 27, 2022, 08:32 (364 dagar sedan) @ Martin Långström

Det är visserligen på en museiejärnväg och järnvägsmuseum, men det är inte en museiebana.


Jag blir nyfiken på hur du menar att det skulle vara skillnad på en museijärnväg och en museibana och vad i så fall skillnaden skulle vara?


Museiebana är per definition en museiejärnväg som saknar (eller har spärrad) anslutning till Trafikverkets spår och vanligtvis kör på MRO-SÄO.

Museiejärnväg har öppen anslutning till Trafikverkets spår och kör enligt TTJ.

Mig veterligt finns det bara en bana där man kör på eget spår enligt TTJ och det är Västervik-Hultsfred, av lätt insebara skäl.


Hela tråden: