Sammanställning hittills (Uppdaterad) - definition (Järnväg allmänt)

av Anders Svensson, Tuesday, September 27, 2022, 19:37 (363 dagar sedan) @ John T

Den ovan nämnda skillnaden mellan museibana och museijärnväg har jag inte hört. I stället används begreppet museibana inom museitågsvärlden för att sammanfatta museijärnvägar och museispårvägar - jfr MRO:s namn, Museibanornas Riksorganisation, använt eftersom både museijärnvägar och museispårvägar är medlemmar. //Anders, JHRF


Hela tråden: