tillstånd...Västervik?? (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby, Tuesday, September 27, 2022, 19:38 (71 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Situationen är tekniskt sett inte olik den på bron Haparanda-Torneå, som ju kan trafikeras från båda håll men som måste ha någon slags gemensamhetslösning på trafikledningsproblemet.

Den anses vara sidospår men trafikeras i princip som om det vore linje med tåganmälan. I och med att inga växlar behöver läggas om för val av spårvidd är fordonssättets spårvidd nästan ointressant.


Hela tråden: