Tb 864 - vilket skick? (Fordon: lok)

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, September 28, 2022, 13:35 (70 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Jo det ska finnas kvar, men mer känt under det äldre litterat Tb.


Jepp, loket finns kvar som Tb 864.


Vet du möjligen i vilket skick loket är?


Det verkar vara komplett, men ej körbart.


Stämmer bra. Såvitt jag vet aldrig riktigt undersökt vare sig i Nässjö eller Gävle huruvida skick är på panna mm./HP


Det har blivit missvisande att många likställer bra skick med hur pass lite arbete det är att driftsätta loket. Såsom det enda bevarade torvpulvereldade loket (och som dessutom är komplett) hoppas jag att loket fredas från driftsättning för att framtida generationer ska kunna se loket i orört originalskick från 1932 när det ställdes av och utan sentida ingrepp som en driftsättning innebär.
Loket fick sin sista revision klass IIIB 1931-01-29 i M. Att den ställdes av 1932 berodde på torvpulvereldningens avskaffande och inte på t.ex utgången panntid. Loket var förmodligen i gott skick rent driftmässigt när Järnvägsmuseet tog över det 1932.
Det stod utomhus i många år i Tomteboda dock väl skyddat med tak och skyddade sidor m.m. När Museet flyttade ut ställdes det in i Järnvägsmuseets hus i Tomteboda.
När loket blev deponerat hos Nässjö Järnvägsmuseum (uppställt i Nässjö och Eksjö) på 1970 talet skedde en exteriör uppsnyggning. Jag tror inte att några planer fanns att driftsätta loket eller att man började skruva på loket.
Resten är nutida historia.
Bilden visar loket i Tomteboda 1970-04 inför inställning i f.d Järnvägsmuseums utställningshall i Tomteboda
[image]

Enligt hörsägen skall loket ha genomgått någon form av besiktning i Nässjö i samband med att beskedet om Tyr's återtagande (1973?) för att se om det var användbart. Kanske finns någon notering om detta i SSBms eller Miö Gylléns handlingar men det är inte säkert. Man kan ha gjort pannkontroll och möjligen vattenpåfyllning för att kontrollera tätheten. Vad jag hörde var den inte tät efter alla åren avställd. På den tiden fick man ju inte använda deponerade föremål varför loket hade behövt övertas innan revision som skedde med HNJ-ångvagnen. Om det hade övertagit hade troligen loket byggts om för kol med annan C-tender.
Det blev J 1237 istället men Tb 864 snyggades upp inför NOJ-jubileet och fanns då i Eksjö lokstall men återkom Nässjö troligen hösten 1974 när E 1042 återvänt till konservering efter NOJ och KJ's jubileer.


Hela tråden: