Blandar du inte ihop begreppen? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Johan Vinberg, torsdag, januari 03, 2008, 19:07 (5254 dagar sedan) @ Affe

Intressat inlaga. Men blandar du inte ihop begreppen något?

Jag kan inte svara för AGJ eller Jvmv, men att döma av de skrivelser sm publicerats rörande FVJ så är inte "demokratiunderskottet" i sig problemet.
Problemet är att man i FVJ ha ett "system", en struktur - eller rättare sagt avsaknad av - som lett till de du kallar du kallar "demokratiunderskott".
Vad jag kan förstå har FVJs system och struktur lett fram till en något ovanlig internkultur rörande beslutsprocesser, etc som vi nu fått se exempel på via Internet.
Låt mig understryka att jag lägger inga värderingar på FVJs internkultur och beslutsprocesser - det får föreningens egna medlemmar göra på t.ex. årsmöten.

Låt en medelålders yngling - som varit med ett tag (1973) - kommentera dina i och för sig ädla tankar om direkt demokrati. Även här tror jag begreppen måste redas ut innan man går vidare i diskussionen.
Jag tror man måste se till de organisatoriska och juridiska konsekvenserna av idén - och i förlägningen också rekryteringstekniska. Visst lever vi i 2000-talet med email och SMS - men det finns ett samhälle, en omgivning, myndigheter som en förening har ansvar gentemot - oavsett föreningen leds med direkt demokrati eller ej.

Jag kan tolka din skrivning (ty den är inte tydlig) i två olika alternativ.

Alt 1)
Styrelse - som egentligen fungerar som ett verkställande utskott - som bereder och verkställer besluten som i sin tur fattas til 100% av medlemmar via omröstning (per email och SMS)

Följdfråga: Vem är ansvarig gentemot myndigheter och medlemmar om något gått gallet? Knappast medlemmarna i Styrelsen/Utskjottet väl? - de blir ju i så fall en form av medlemmarnas gisslan! Revisorerna? - Njaee det håller knappast juridiskt i ett skarpt läge.

Kommentar: Jag själv skulle aldrig sätta mig i ett styrelse/verkställande utskott och ta allt juridiskt och ekonomiskt ansvar som andra medlemmar beslutat. Jag vill faktiskt kunna stå för(och argumentera för) de beslut jag är med att fatta - i synnerhet inför medlemmarna som valt mig på årsmötet.
Personligen tror jag ingen vill vara ansvarig för en verksamhet som man har små möjligheter att påverka - vilket jag tro detta system kan leda till. Jag har allt för många gånger upplvet medryckande och karismatiska "mötesproffs" som på möten, eller i och för sig "per capuslam", argumenterar för sin sak och sina idéer utan att överhuvudtaget vilja eller kunna ta ansvar för dem och än mindre vilja vara med verkställa dem.
Förslag - visst, idéer-visst, men en styrelse måste få ha sista ordet under perioden mellan årsmötena.
Tänk på att: Det är i en ideell verksamhet mycket lätt att gå möten och ha åsikter - men det är betydligt svårare att verkställa dem!


Alt 2)
Styrelse - som fungerar som en sådan och har yttersta ansvaret & sista ordet men rådfrågar sina medlemmar i alla frågor via omröstning.

Kommentar: I och för sig en god tanke tills den dag då styrelsen kommer på kant med medlemsmajoriteten och man har skilda åsikter. Formellt har styrelsen sista ordet - men vad hjälper det. Då uppstår nog en situation som den på AGJ för ett par år sedan.
Dessutom - vad är det som säger att kvalitén på ett beslut blir bättre för att man har en folkomröstning bland medlemmarna?

- - -

Personligen tror jag på att demokratin i föreningarna skulle bli bättre om man istället organiserade sig olika arbetsutskott (t.ex. för trafik, bana, försäljning, etc) där medlemmar utanför styrelsen får delta och vara med och påverka i de aktuella frågorna. I sin tur får arbetsutskotten arbetsuppdrag från styrelsen, ja rentav vara beslutsmässiga i vissa frågor.
Dylika arbetsformer med utskott kan t.o.m. skrivas in i stadgarna så att styrelsen känner piskan bakom sig att orginisera dylika arbetsgrupper.

Styrelsen kan - som det politiska etablisseamnegt - också vara bättre på att skicka vissa frågor på remiss till medlemmarna - som var för sig (om dom vill och är intresserade) skickar kommentarer och synpunkter till styrelsen, som i sin tur tar hänsyn till dessa i sitt slutliga beslut.

Det är några exempel på betydligt trevligare, stimulerande och kamratskapande arbetsformer som skapar en "direktare demokrati" än uppslitande och kotteribildande folkomröstningar.
Ty jag tror trots allt att den representativa demokratin är den mest hållbara lösningen - juridiskt, ekonomiskt och långsiktigt.

Hilsn
Johan


Hela tråden:

 

powered by my little forum