En historia om gratisåkning på MHJ 1918 (Järnväg allmänt)

av johanmmolin, Tuesday, November 15, 2022, 14:59 (18 dagar sedan)

Följande sällsamma historia rullades upp år 1918 – 1919, efter att ha tilldragit sig juni månad:

En historia om gratisåkning på Mjölby-Hästholmens Järnväg

En söndag i början av juni 1918 företog tre personer från trakten kring Heda en gratisresa Hedaslätt – Mjölby t.o.r. genom försorg av packmästare Clas Gunnar Kullander.

Clas Gunnar var född 1883 i Värmland. Han och hans fru Maria var bosatta i Hästholmen med en son och en nyfödd dotter, och han var packmästare på stationen där, men tjänstgjorde tydligtvis som extra konduktör jämsides med ordinarie konduktör Axel Vennberg.

De tre personer som skulle ha åkt gratis med Kullanders goda minne var två av sönerna till traktens ”starke man”, Oskar Fredriksson på Jättingstads gård söder om Heda. Han hade tydligtvis drivit egen import av dagligvaror från Hästholmens hamn med häst och vagn till sin gård, för bygdens räkning, före MHJ:s tillkomst. När projektet med en ”bredspårsbana” mellan Mjölby och Hästholmen stöttes och blöttes var han en av motståndarna till detta, och föredrog uppenbarligen en smalspårsbana från Skänninge via Väderstad till Hästholmen, och en vidare utbyggnad till Gränna och Jönköping. Trafiken söderut ombesörjdes vid denna tid dels av ångaren MOTALA EXPRESS på sina turer fyra gånger i veckan mellan Motala och Jönköping, dels av ångbåtsaktiebolaget Jönköping – Stockholms passagerarångare (som varierade beroende på år) en gång i veckan, och lastångare TYRA var tionde dag.
Sönerna Birger, född 1886, och Eskil, född 1888, bodde vid tidpunkten för resan fortfarande på Jättingstad Skattegård. Båda var ännu ogifta. Birger är omnämnd som ”vicekorpral”.
Den tredje gratisåkaren var Bernhard Jonsson, född 1880, sannolikt handelsman i Heda. Han var också ännu ogift.

Alltnog, tillförordnade stationsförmannen i Hedaslätt Karl Rickard Jansson skickade en anmälan till trafikchefen Adolf Norrby att Kullander under tjänstgöring som konduktör underlåtit att avfordra de resande biljett. Då biljettjournalen i Mjölby inte uppvisade några försålda biljetter kring de dagar när överträdelsen skulle ha ägt rum, föreslog styrelsen att Kullander självmant skulle lämna in sin avskedsansökan.
I ett första förhör, hållet med stationsföreståndare Jansson och Kullander framhöll stationsföreståndaren att det hela inträffat flera gånger, och alltid när Kullander tjänstgjort som konduktör. Det tedde sig också osannolikt att det varje gång skulle ha berott på att de tre tillsammans skulle ha kommit försent till stationen för att ha hunnit lösa biljett.
Kullander hävdade att enligt vad han kom ihåg det endast inträffat en söndag i juni, och att de tre då lovat att köpa biljetter i Mjölby inför återresan. Kullander förvissade sig inte om att de gjorde det, men påstod att han märkte biljetterna under återresan.


Hela tråden: