En historia om gratisåkning på MHJ 1918 (Järnväg allmänt)

av johanmmolin, Tuesday, November 15, 2022, 15:09 (18 dagar sedan) @ johanmmolin

Soppan fortsätter

Nu plötsligt blandar sig förre stationsföreståndaren i Hedaslätt Karl Sjöholm i. Den 23 marsskickar han ett intyg att han sålt en partibiljett till Bernhard Jonsson.

Konduktör Wennberg å sin sida intygade att Bernhard Jonsson aldrig använt sig av någon partibiljett under sina resor.

Vi har nu kommit till slutet av mars. Järnvägsmannaförbundets representant Eriksson hade besökt Norrby, som rekapitulerade det som redan sagts, samt påpekade att Karl Sjöholm redan tidigare hade blivit avskedad från MHJ pga brist i kassan. Norrby påpekade att Sjöholm, Kullander, bröderna Fredriksson och Jonsson ”i övrigt tillhöra samma intima umgänge [vilket] icke stärker saken.”
Norrby förklarade sig dock villig att återta Kullander i tjänst, om börderna Fredriksson, Bernhard Jonsson och Karl Sjöholm under avläggande av ed inför rätta, att deras berättelse(-r!) var riktig.

Upplösningen

Järnvägsmannaförbundet hade anlitat landsfiskal Hörberg i Linköping för att stämma bolaget. Denna hade dock vid förhör fått klart för dig av de tre gratisåkarna, att Kullander när historien om söndagsbiljetterna fallit platt, av en resande skaffat en partibiljett som han därefter bett Jonsson intyga var hans, och därefter Sjöholm att intyga att han sålt partibiljetten till Jonsson.
Och därmed, i april 1919, var tydligen frågan avslutad. Kullander kom inte tillbaka i tjänst, men förefaller ha bott kvar i Hästholmen. På 1930-talet anges han vara ”agent”, för vad har jag ingen aning om. Han dog sedermera 1948 på traktens ålderdomshem.

De tre resenärerna från Heda hade tydligtvis farit till Mjölby för att festa på Hotellet, och Kullander hade deltagit i festligheterna. Så simpel var tydligen förklaringen till det inträffade.

Och på den tiden bet det tydligen att avtvinga någon en edsavläggelse!

SLUT


Hela tråden: