En historia om gratisåkning på MHJ 1918 (Järnväg allmänt)

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, November 15, 2022, 16:27 (18 dagar sedan) @ johanmmolin

Järnvägsannaförbundet blir felaktigt i frågan
Nu dröjde det till januari 1919 innan händelseutvecklingen fortsatte. Då tillskrevs trafikchef Norrby av Avdelning 193:s representant Gottfrid Karlsson:

Till Herr Trafikchefen A. Norrby
Mjölby
Med anledning av att vi av vår medlem packmästare Kullander Hästholmen, blivit anmodade om
bistånd på grund av att han blivit uppsagd från sin befattning som packmästare vid M.H.J. från
den 1 februari detta år, har styrelsen, sedan den tagit del av de anklagelseakter och förhörsprotokoll som blivit os [sic] tillsända och av desamma ej kunnat finna något som helst bevis för att Kullander skulle gjort sig skyldig till den förseelse för vilken han anklagats, funnit sig böra hos Trafikchefen hemställa om att uppsägningen återtages.
Skulle mot förmodan icke tillfredsställande svar erhållas se vi oss nödsakade att hänskuta [sic] saken till vår huvudorganisation för vidare behandling. Och får utbedja mig svar till mig, adress

Riksdagens andra kammare Stockholm.
Med utmärkt högaktning
För Svenska Järnvägsmannaförbundets avd. 193.
Gottfrid Karlsson

Gottfrid Karlsson var född 1882 och bodde i Vadstena. Han hade arbetat som gelbgjutare och metallarbetare innan han blev lokeldare vid FVÖJ år 1900 ochfrån 1918 lokförare. 1906 hade han blivit ordförande Järnvägsmannaförbundets avdelning 193, medlem av Vadstena Arbetarekommuns styrelse 1907 och ledamot i Vadstena stadsfullmäktige 1911. Han kom att bli en av de verkliga pionjärerna i Järnvägsmannaförbundet, så redan vid denna tid var han uppenbarligen en högt respekterad person.

Lite mer om Gottfrid Karlsson.

Tack för en intressant historia.

/TKO


Hela tråden: