Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29 (Bana)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Thursday, November 17, 2022, 22:17 (193 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs ca 1970.

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs, räler, ca 1970. Jag upprepar frågan som jag ställt tidigare: Är det någon som vet varför det låg räler här vid den här tiden? Sträckan Eddavägen–Svalnäs upphörde att trafikeras 1934, så jag utgår från att det spåret var upprivet sedan länge kring 1970.

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs, räler, ca 1970.

Järnvägsdata 2009 anger 1934-01-01 som nedläggningsdatum och 1934 som upprivningsår, och även om den senare uppgiften kanske inte är korrekt är det svårt att förstå varför det fanns enstaka räler kvar 1970 efter en upprivning som måste ha ägt rum långt tidigare.

Mina egna minnen säger att det sommaren 1972 inte fanns några räler kvar norr om spårslutet vid Eddavägen. Däremot hittade jag då slipersrester och någon enstaka rälsspik allra längst ut på den bank vid Svalnäs som fortfarande finns kvar (men numera tätbevuxen med buskage som inte fanns där 1972).
/up


Hela tråden: