Fördelar med att förfoga över likadana stationskurar (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Anders Järvenpää, Åbo, Sunday, November 20, 2022, 12:29 (19 dagar sedan)

Jockisbanan har förmånen att disponera över två likadana (enligt typritningar byggda) stationskurar som härstammar från Åbo-Toijalabanan (längd 122,06 verst) som öppnades för trafik den 22 juni 1876 där de användes som väntskjul vid plattformer.

Alltsedan 1970-talets slut användes den ena som stationskur i Jockis. Den andra kom till Jockisbanan i samband med återuppbyggnaden av banan Minkiö-Humppila i början av 1990-talet och fick tjänstgöra som stationskur i Humppila. Denna ersattes för några år sedan med ett "riktigt" stationshus som flyttades från Riippa på sträckan Karleby-Ylivieska där det hade använts som relärum under många år.

Den överblivna kuren från Humppila stationerades i Minkiö och flera idéer uppkom vilken användning kuren skulle få. Mitt förslag var att det skulle utvecklas till barnens station med inredning och (lämpligt hållbara) attiraljer för unga och lekfulla biljett- och tågexpeditörer.

Kuren renoverades invändigt varefter den i går den 19 november 2022 fick åka tåg (specialtransport) från Minkiö till Jockis och ersätta den hittillsvarande kuren som fick åka tåg till Minkiö för renovering. Detta gick behändigt eftersom bägge kurarna är byggda enligt samma ritningar. Dock har någon gjort fel för närmare 150 år sedan eftersom den ena kuren är ca 10 cm smalare på djupet än den andra, vilket förorsakade ett smärre huvudbry.

Jockisbanan har satsat omfattande resurser på utvecklingen av sina stationsmiljöer och denna positiva trend kommer förhoppningsvis att fortsätta under de kommande åren.

Såsom framkommer av följande bilder är det behändigt med små stationskurar.

[image]
Den hittillsvarande stationskuren i Jockis.

[image]
Den nya kuren nedanför backen vid Raemäki på väg mot Jockis.

[image]
Smärre utmaningar för specialtransporten. Bild: Jyrki Längman.

[image]
Den hittillsvarande kuren lyfts av stenfoten.

[image]
Samt lastas för transport till Minkiö.

[image]
En sällsynt samling av gula kurar och en gul maskin. Bild: Jyrki Längman.

[image]
Varefter den kuren passas in på stenfoten.

[image]
Och färden med den gamla kuren till Minkiö börjar. Bild: Jyrki Längman.

[image]
Det nuvarande stationhuset i Humppila, tidigare Riippa.

Denna typ benämns dubbelt plattformskjul och endast ett fåtal finns kvar i dag. Ursprungligen var mellandelen öppen mot banan. Museijärnvägsföreningen har gjort en omfattande insats för att bevara det järnvägsbyggnadshistoriska arvet med flytten och renoveringen av huset. Området kring stationshuset har i samarbete med Humppila kommun utvecklats till en trevlig och vacker järnvägspark med historiska inslag.

[image]
En blick från tågexpeditionen i Humppila mot väntsalen genom biljettluckan.

Plåtugnen är en atrapp. Kafeköket skymtar längst bort till höger. Vindfånget till vänster är en rekonstruktion.

[image]
Ritning över byggnaden. Källa: Trafikledsverket

[image]
Som avslutning på bildserien med gula byggnader godsmagasinet i Minkiö, nuvarande Kafé.

Det är inte uteslutet att ortens invånare trodde att museibanemänniskorna har drabbats av allvarligare galenskap då de ser ett gult stationshus komma åkande genom landskapet, för att några timmar senare åka åt andra hållet. :-D


Hela tråden: