Ett vackert ånglok ? (Fordon: lok)

av Bertil Bengtsson, Sunday, November 20, 2022, 14:51 (514 dagar sedan)

Ett vackert (icke-)svenskt tanklok…

Åren 1928-1929 levererade NoHAB femton tanklok till TCDD, turkiska statsbanorna Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları.

I boken "The Steam Locomotives of Eastern Europe" av A. E.Durrant (David & Charles 1966) skriver författaren om dessa lok "The only steam shunting engines purchased by the TCDD were acquired in 1928. Fifteen, Nos. 3311 - 3325, were
extremely neat 0-6-0Ts by Nohab..".

När jag dödstädar bland alla mina papper hittar jag ritning på dessa lok. Den är i två delar, NoHAB:s ritningar L37175 och L37176. Var, när och hur jag kom i besittning av ritningarna har jag ingen susning om - men det bör ha varit rätt länge sedan.

[image]

[image]

Originalen är ritade i skala 1:10, så de är rätt stora. Det betyder att det inte är så lätt att se måttangivelser på de inskannade exemplaren. Men med förstoringsglas och mycket ljus har jag lyckats tyda en del.
Längd över buffertar 9700 mm med 650 mm buffertar; hjulbas 1600 + 1600 = 3200 mm; överhängen fram och baktill är lika, 2600 mm (ramen); drivhjulsdiameter är inte utsatt på ritningen men är 1250 mm; avståndet från främre buffertbalk till cylindermitt och skorstensmitt är 1200 mm; avståndet mellan cylindermitt och främre drivaxel 1400 mm.
Pannmitt är 2700 mm över rök; skorstenen når 4300 mm över rök. Hyttens tak osäkert men kan vara 4030 mm; hyttakets radie är 2000 mm. Avståndet mellan cylindermitt är 2050 mm; slaglängden 630 mm och cylinderdiameter 450 mm. De hade inte överhettning, utan var våtånglok.

Jag hittar också ett tillverkningsfoto, som jag inte heller vet varifrån jag fått:
[image]
[image]

NoHAB:s tillverkningsnummer är 1813 - 1822 och 1833 - 1837.

Är det inte ett ganska snyggt litet lok? De ser ut som en förminskad upplaga av de trecylindriga tankloken vid NOJ, NBJ, FVJ, TGOJ.

Några bilder av loken finns på http://www.trainsofturkey.com :
http://www.trainsofturkey.com/pmwiki.php/Steam/3311

Tre lok tycks vara bevarade på olika platser i Turkiet.

Berra


Hela tråden: