NKlJ Stjärnsfors - 1990 - (Järnväg allmänt)

av Peter B, Monday, November 21, 2022, 10:55 (601 dagar sedan) @ lars moberg

Åmotfors lägger "vi" lägger vi allt för ofta till ett s.
Stjärnsfors, tar "vi" allt för ofta bort ett s.
Kanske jämnar det ut sig?

Inte alltid lätt med svåra ort(s)namn. :-)


Hela tråden: