Kinadalen (Bana)

av Rolf Nordin, Hässelby, Thursday, November 24, 2022, 12:50 (306 dagar sedan) @ Thomas Tell

De gamla gubbarna på banan kallade stället för Kinadalen. Förarkollegan kallad Kinesen bodde där.
/tell


Jag har efterlyst om denna bostad tidigare på forumet. Tror emellertid att Kinadalen var ett annat ställe. Om du minns vad din kollega Kinesen hette kanke jag kan hitta adressen där han bodde. Vilka år var det?


Byggnaden låg väster om banan lite längre norrut än Villa Frescati.

[image]

Huset syns i bildens nederkant i det grå området vid den gula vägen med rött streck i.

Arvid Johansson hette föraren. Han var inte ensam om att bo där.
/tell

Min far var byggnadssnickare/banarbetare på RB och under 40-talet bodde familjen i det huset. (Jag fanns ännu inte.) Torpet hette Ekhyddan. Var det detta område som kallades Kinadalen?

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV), Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf) och Industribaneföreningen (IBF)


Hela tråden: