Galtåsenbilderna samt B5-loken (Järnväg allmänt)

av Conny Sernfalk, Friday, November 25, 2022, 18:33 (466 dagar sedan) @ Anders Sandgren


Kan det varit 1965 som den var ett övningsmål för flygvapnet?


Enligt SJK-boken Järnvägsdata revs Ulricehamn - Torhult 1965. Enligt samma källa användes Ulricehamn - Jönköping 1961 och 1963 för "militära bomb- och sprängövningar". En av dessa övningar bestod i att banan sprängdes och ett tåg bestående av slopade godsvagnar och ett dito ånglok släpptes iväg mot sprängstället.


Det finns bilder från övningen vid Galtåsen 1961 på Digitalt Museum.


Fast JvmKBDB12384:14 föreställer väl inte B5 888 i Galtåsen utan N 576 i Borås. Spåret är väl spåret från Åhaga, dvs den i Bs återstående delen av Kinds-banan.
Jag antar att 888 hade stått uppställt någonstans, det var inte driftslok under 50-talet. 824 & 825 tillhörde 31ms (Västerås) som övertaliga där. Deras sista tjänst kan ha varit is samband med elektrifieringen av fd SWB. 758 var värmelok (utan tender) i Kalmar fram till 1954 varefter pannan (Ta 1211) uttogs och 1956 ilades i 893. Var stod kvarvarande B5-lok uppställda under 1950-talet? Jag har inte sett dem inom 27ms listor. 826, 858, 680, 888 & 893 avsågs beredskapsrevideras i Örebro april-juni 1955 enl skrivelse till försvarsbyrån av 2/3-55. De enda B5-lok som inte var med var alltså 824 & 825 inom 31ms men de var nog i drift senare än de andra. 758 saknade tender och andra delar 1954 och var inte aktuellt som beredskapslok (slopat 1954 alltså) även om pannan tydligen var i tillräckligt bra skick.
Möjligen försenades 893 beredskapsrevision av pannbytet (Panna 1211 kl III 5508, ilagd 893 5602). 893 tidigare panna (Tb 1671 från 1928) togs ur redan 5503.

B5 888 erhöll beredskapsrevision 1955-05. B5 893 fick beredskapsrevision 1955-12. Båda loken ställdes därefter upp i lokhus inom II Distriket. 893 fick så sent som 1955 ombyggt ramverk innan pannbyte skedde 1955-10 (och beredskapsrevision 1955-12). 893 blev beordrat att ställas upp i lokhus inom 5 Ms februari 1956. Loket fick ytterligare en beredskapsrevision 1961. Oklart om loket provkördes då.


Hela tråden: