hålaxeldrift - engelska (Fordon: lok)

av Richard Loe, Sunday, November 27, 2022, 17:18 (73 dagar sedan) @ sepernik

På engelska kallas hålaxeldrift för "quill drive" eller ibland "fully suspended traction motors".

De första brittiska 25kV loken Class 81, 82, 83, 84 och 85 hade alla hålaxeldrift. Av dessa var Class 82 loken mest omtyckta, främst för att de hade den mjukaste gången i spåret. Man övergick till tasslagermotorer för Class 86 och det blev inte alls lyckade då loket visade sig vara väldigt hård i spåret. Man fick ta fram en i princip helt ny fjädring för loken för att dom skulle vara säkra att köra i 160km/h.


Hela tråden: