hålaxeldrift - engelska SAB-hjul. BBC (Fordon: lok)

av BD, Sunday, November 27, 2022, 21:41 (73 dagar sedan) @ Richard Loe

Kan ju tilläggas att typ 86 erhöll SAB-hjul som till stor del avhjälpte problemen.

Det senare loket, typ 87?, erhöll ASEA rotorhålaxeldrift som i sin tur var en modifiering av BBC system från ca 1938 och som omnämns i förbigående av 1938 års lokkommission.

[image]


Hela tråden: