Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång (Järnväg allmänt)

av Sven A ⌂, Uppsala, Monday, November 28, 2022, 13:16 (72 dagar sedan)
Redigerad av Sven A, Monday, November 28, 2022, 13:48

Hej!
Har en fråga enligt rubriken.
Den ursprungliga sträckning av ovan nämnda järnväg 1854, var den till järnvägsstationen?
Eller var den till bruket, den sträcka efter den sk vändväxeln kvarligger som industrispår?
Betänk att järnvägen byggdes för brukets behov och något transportbehov till järnvägsstationen fanns väl inte i inledningskedet?
Uppgifter torde framgå av Bodstedts klassiska bok om svenska småbanor före 1862 eller den av Stenvalls förlag utgivna skriften om Finspång-Lotorps järnväg, men då jag inte har tillgång till dessa ställer jag frågan här.
Järnvägsdata har inte heller något om detta, ej heller Östgötaånglok 891 mm Yngve Holmgren och Industrilok i Östergötland Bo Gyllenberg.

Kartlänk Eniro
Kartans mittpunkt är den sk vändväxeln, den norra sträckningen är den som kvarligger som industrispår, medan den södra går till stationen.


Hela tråden: