Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång (Järnväg allmänt)

av sepernik, Göteborg, Monday, November 28, 2022, 15:55 (72 dagar sedan) @ Sven A

Den ursprungliga sträckning av ovan nämnda järnväg 1854, var den till järnvägsstationen?
Eller var den till bruket, den sträcka efter den sk vändväxeln kvarligger som industrispår?
Betänk att järnvägen byggdes för brukets behov och något transportbehov till järnvägsstationen fanns väl inte i inledningskedet?
Uppgifter torde framgå av Bodstedts klassiska bok om svenska småbanor före 1862...

[image]

Jag skannade första sidan om Finspång-Lotorps järnväg ur Bodsteds bok.

Enligt texten på senare sidor ville brukspatron Carl Ekman, (med) "...ett transportmedel av för den tiden stora mått för att transportera dels de nödvändiga råvarorna för industrien, dels de färdiga fabrikaten och slutligen den mängd av livsmedel och andra förnödenheter för den stora bruksbefolkningen, som denna behövde..." förena de av honom ägda bruken i Finspång och Lotorp. Mellan dessa fanns även Butbro ägt av Ekman med sågverk och hyvleri.

Järnvägen förlades på Ekmans egen mark varför någon koncession inte behövde sökas.

[image]

Förstoring av kartan. Jag tolkar den som att Bodstedt med en fet linje markerat den ursprungliga sträckningen på ett underlag av Generalstabskartan.

--
Mvh Per Niklasson


Hela tråden: