Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång (Järnväg allmänt)

av Sven A ⌂, Uppsala, Monday, November 28, 2022, 16:02 (72 dagar sedan) @ Åke C.

Hej!
Har en fråga enligt rubriken.
Den ursprungliga sträckning av ovan nämnda järnväg, var den till järnvägsstationen?
Eller var den till bruket, den sträcka efter den sk vändväxeln kvarligger som industrispår?
Betänk att järnvägen byggdes för brukets behov och något transportbehov till järnvägsstationen fanns väl inte i inledningskedet?
Uppgifter torde framgå av Bodstedts klassiska bok om svenska småbanor före 1862 eller den av Stenvalls förlag utgivna skriften om Finspång-Lotorps järnväg, men då jag inte har tillgång till dessa ställer jag frågan här.
Järnvägsdata har inte heller något om detta, ej heller Östgötaånglok 891 mm Yngve Holmgren och Industrilok i Östergötland Bo Gyllenberg.

Kartlänk Eniro
Kartans mittpunkt är den sk vändväxeln, den norra sträckningen är den som kvarligger som industrispår, medan den södra går till stationen.


Här bör svaren framgå (häradskartan):
https://kartbild.com/#15/58.7162/15.7992/0x110

Ekonomisk karta (c:a 1960 (?)):
https://kartbild.com/#15/58.7120/15.8028/0x10000:

Tack!
Lite svar iaf.
Kartan visar läget mellan 1874-1885 ca. Frågeställningen rörde tiden före det, men troligtvis skedde inte några större förändringar 1874.
Den indikera att hästbanan gick fram till lastageplatsen vid vattnet, men inte i exakt samma sträckning vid bron över vattnet.


Hela tråden: