hålaxeldrift - engelska SAB-hjul. BBC (Fordon: lok)

av BD, Monday, November 28, 2022, 18:10 (72 dagar sedan) @ Richard Loe

Kan ju tilläggas att typ 86 erhöll SAB-hjul som till stor del avhjälpte problemen.

Det senare loket, typ 87?, erhöll ASEA rotorhålaxeldrift som i sin tur var en modifiering av BBC system från ca 1938 och som omnämns i förbigående av 1938 års lokkommission.

Nja, SAB-hjulen hjälpte en del, men inte tillräckligt. Det blev en kombination av SAB-hjul och sk Flexicoil fjädring som till slut löste problemen. Grundorsaken var densamma som problemen med 4-REP motorvagnstågen på Southern Region - man ville överföra lite drygt 3000hk genom fyra likströmstraktionsmotorer, vilket gjorde att traktionsmotorerna (med dåvarande teknik) blev tunga. När man då använde tasslager för upphängningen av traktionsmotorerna gjorde kombinationen av den ofjädrade vikten och höga hastigheter att loken (och motorvagnstågen) gick hårt i spåret.

Vad jag vet så fick både Class 87 och den senare Class 90 tasslager, det var först med Class 91 som man återgick till hålaxeldrift. Det är något förvånande och skedde antagligen av kostnadsskäl, för Class 71 loken (som kom till Southern Region 1958) hade hålaxeldrift av just BBC konstruktion och ansågs vara väldigt lugna och mjuka i spåret.

Enligt "AC ELECTIC LOCOMOTIVES OF BRITISH RAIL" SID 78

[image]

Avgör själv, men nog ser det ut som ASEA rotorhålaxeldrift.


Hela tråden: