Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång (Järnväg allmänt)

av Thomas Helin, Monday, November 28, 2022, 18:32 (72 dagar sedan) @ Sven A

I Bodstedt står också: "Den sträckte sig från verken till lastkajen i Finspong och magasinen vid Skutbosjön samt därifrån på en träbro över Finspongsån i ungefärligen samma riktning, som den nuvarande järnvägen hade före omläggningen 1920."


Hela tråden: