Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång (Järnväg allmänt)

av Thomas Helin, Monday, November 28, 2022, 18:59 (72 dagar sedan) @ Thomas Helin

Lantmäteriet har generalstabskartor från 1890 och 1932. Jag bifogar ett utsnitt från 1890 års karta, Bodstedt verkar ha använt 1932 års utgåva.

[image]


Hela tråden: