Platsvakt i avlöningsstat (Järnväg allmänt)

av Sven Bårström, Järfälla, Wednesday, November 30, 2022, 12:52 (70 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jag skulle tro detta:

Platsvakt var inte en lönegradsplacerad tjänst, utan oftast var det en anställning enligt kollektivavtal. Därav annonsen på annat ställe i denna tråd om anställning av en platsvakt.
Däremot förekom det att lönegradsplacerad personal kunde tjänstgöra som platsvakter. Det var nog inte helt ovanligt efter olyckor eller sjukdomar, som gjorde det omöjligt att fortsätta i den säkerhetstjänst, som ju var den vanliga vid trafikavdelningen. Det kan givetvis också finnas andra anledningar.
I en del fall, bl a på Inlandsbanan med bibanor, förekom det att man hade kvinnliga kollektivavtalsanställda platsvakter med tågklarerarutbildning och tjänst som tågklarerare. De kunde samtidigt vara postbiträden. Ett exempel är Blåvikssjön mellan Storuman och Lycksele, som var tågmötesplats vissa tider på dagen.
Platsvakter kunde förekomma på hållplatser och håll- och lastplatser, möjligen också på rena lastplatser. Jag vill inte tro att platsvakten medverkade i eventuellt växlingsarbete, utan det fick godstågens tågbefälhavare klara av själva.
Du funderar på ett ställe om platsvakter på Malmbanan. Jag har för mig att man, åtminstone under vår- och sommartrafiken, hade biljettförsäljning i Riksgränsen, Katterjåkk, Luoktatjåkko och Abisko turiststation. Denna måste ha skötts av platsvakter, antingen SJ-anställda eller inhyrd personal från hotellen.

Sven B

--
Sven B


Hela tråden: